Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021: 6 điểm mới cần biết

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021: 6 điểm mới cần biết

Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT đã sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Dưới đây là 6 điểm mới mà những người liên quan cần phải biết:

1. Cán bộ, hội đồng coi thi được mang thiết bị thu phát thông tin

Điều này không được phép trong năm 2020 nhưng năm 2021 thì hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, chỉ được mang theo nhưng không được sử dụng mà các thiết bị này sẽ bị niêm phong và giám sát bởi công an.

Cụ thể: Tại mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo của hội đồng thi phải bố trí các vật dụng để lưu giữ và bảo quản thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ ở đó; các vật dụng này phải được niêm phong và được cán bộ công an quản lý/giám sát.

2. Thí sinh hạnh kiểm yếu của năm trước phải có giấy xác nhận của địa phương

Khoản 4 Điều 1 Thông tư 05/2021 quy định: Thí sinh không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại hạnh kiểm yếu, năm nay muốn thi phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương, sau đó được trường THPT nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021: 6 điểm mới cần biết 1

3. Thí sinh được bảo lưu điểm của bài thi độc lập

Năm 2020, thí sinh dự thi đủ các bài thi quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật thì chỉ được bảo lưu đối với những bài thi đạt điểm 5 trở lên trong các kỳ thi tổ chức năm tiếp sau đó.

Nhưng năm 2021, quy định này đã được sửa đổi như sau: Thí sinh đã dự thi đủ các bài thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật thì được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi nằm liền kề tiếp theo.

Bài thi được bảo lưu điểm thi gồm:

  • Bài thi độc lập đặt từ 5 điểm trở đi;
  • Bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1 điểm;
  • Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên.

4. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông thay đổi mẫu

Năm 2021, Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được thay đổi từ Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT sang quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT.

5. Đình chỉ thi nếu không tuân thủ hướng dẫn thi

Cũng như các năm trước, năm nay thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu: Đã cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, mang vật dụng trái phép vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi, viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình với những nội dung không liên quan, có hành động gây gổ, đe dọa người khác.

Năm nay, điểm mới trong quy định này là: Nếu thí sinh không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực và trong thời gian ở phòng chờ thì có thể bị đình chỉ thi.

6. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra về khi hết thời gian buổi thi

Năm trước, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ được ra về khi hết ⅔ thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Nhưng năm 2021, thí sinh chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi.

Xem thêm:

Post Comment