Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Giá đất Chợ Mới An Giang giai đoạn 2020 – 2024 có một số thay đổi để phù hợp với tình hình địa phương và khung giá đất do nhà nước ban hành.

Gần đây, khi xu hướng đầu tư vào bất động sản An Giang và các khu vực cụ thể như nhà đất Long Xuyên, nhà đất Châu Đốc, nhà đất Chợ Mới An Giang,… trở nên sôi động, nhu cầu tìm hiểu về thị trường cũng như mặt bằng giá đất An Giang được quan tâm nhiều hơn.

Chợ Mới là huyện có diện tích tự nhiên lớn, kênh rạch trù phú, kinh tế xã hội đang có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Những dự án do các doanh nghiệp lớn triển khai như TNR Holdings Việt Nam, Đất Xanh Miền Tây đã góp phần thay đổi đáng kể đến diện mạo và sức hút của địa phương này.

Ngoài khảo sát giá bán trên thực tế, người mua mong muốn có được thông tin về giá đất do UBND tỉnh quy định, làm căn cứ để tính toán các chi phí và nghĩa vụ tài chính đối với nhà đất trong quá trình mua bán, sử dụng.

Những thay đổi của giá đất huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang được thể hiện trong Bảng giá đất An Giang, theo Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh.

Giá đất ở đô thị

Áp dụng cho toàn bộ địa giới hành chính huyện Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông.

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Giá đất ở nông thôn

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Giá đất nông nghiệp

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Cập nhật giá đất Chợ Mới An Giang mới nhất 2021

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo giá đất huyện Chợ Mới và các khu vực khác tại Quyết định 70/2019/QĐ-UBND.

>>> Xem thêm:

 

 

Post Comment