Bảng giá đất Thoại Sơn, An Giang mới nhất [2021]

Bảng giá đất Thoại Sơn, An Giang mới nhất [2021]

Bảng giá đất Thoại Sơn, An Giang mới nhất giai đoạn 2020 – 2024 do UBND tỉnh An Giang ban hành ngày 23/12/2019 sẽ được đề cập chi tiết trong bài viết này.

Mặc dù sức nóng không bằng nhà đất Tp. Long Xuyên hay nhà đất Tp. Châu Đốc nhưng nhà đất huyện Thoại Sơn trong những năm gần đây đã bắt đầu được giới đầu tư chú ý đến. Bằng chứng là lượng người quan tâm đến đất thổ cư, đất nền huyện Thoại Sơn và thậm chí cả đất nông nghiệp ngày một nhiều lên.

Việc nắm rõ giá đất từng loại ở từng khu vực sẽ giúp nhà đầu tư biết được đâu là khu vực nhà đất An Giang giá rẻ để lựa chọn. Nhìn chung, giá đất tại huyện Thoại Sơn còn khá rẻ, so với giá đất Tp. Long Xuyên hay giá đất Tp. Châu Đốc thì khu vực cao nhất của Thoại Sơn cũng chỉ bằng 1/8 hoặc 1/10 của 2 thành phố này.

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 1

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 2

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 3

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 4

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 5

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 6

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 7

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 8

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 9

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 10

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 11

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 12

Bảng giá đất ở đô thị huyện Thoại Sơn 13

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn

Bảng giá đất Thoại Sơn, An Giang mới nhất [2021]

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 2

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 3

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 4

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 5

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 6

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 7

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 8

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 9

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 10

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 11

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 12

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 13

Bảng giá đất Thoại Sơn, An Giang mới nhất [2021]

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 15

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 16

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 17

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 18

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 19

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 20

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 21

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 22

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 23

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 24

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 25

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 26

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 27

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 28

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 29

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 30

Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thoại Sơn 31

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 1

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 2

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 3

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 4

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 5

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 6

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 7

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 8

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 9

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 10

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 11

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 12

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 13

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 14

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 15

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 16

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 17

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 18

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 19

Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thoại Sơn 20

Bảng giá đất thương mại – dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 1

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 2

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 3

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 4

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 5

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 6

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 7

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 8

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 9

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 10

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở đô thị huyện Thoại Sơn 11

Bảng giá đất thương mại – dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 1

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 2

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 3

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 4

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 5

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 6

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 7

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 8

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 9

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 10

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 11

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 12

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 13

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 14

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 15

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 16

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 17

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 18

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 19

Bảng giá đất thương mại - dịch vụ ở nông thôn huyện Thoại Sơn 20

Lưu ý: Đây không phải là giá đất thực tế đang diễn ra tại huyện Thoại Sơn mà là giá được sử dụng làm căn cứ cho các trường hợp sau:

  • Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
  • Tính thuế sử dụng đất;
  • Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
  • Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
  • Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giá đất huyện Thoại Sơn trên thực tế có thể cao hơn từ 20 – 30% tùy từng khu vực và từng thời điểm.

Xem thêm:

Post Comment