Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023]

Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023]

Bảng giá đất Long Xuyên 2023 được cập nhật mới nhất, tại 13 đơn vị hành chính trực thuộc đều có chiều hướng tăng đáng kể so với giai đoạn trước.

Bất động sản Long Xuyên đang trở thành một trong những tâm điểm của khu vực ĐBSCL. Sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển các dự án khu đô thị lớn. Trong nhiều năm trở lại đây, giá đất Tp. Long Xuyên đã có sự thay đổi đáng kể. Trong đó, đất nền Long Xuyên là phân khúc biểu hiện rõ rệt nhất.

Căn cứ vào bảng giá đất tỉnh An Giang 2023, bảng giá đất Tp. Long Xuyên cũng vừa được UBND thông vào hồi đầu năm. Trong đó, hệ số điều chỉnh giá đất Tp. Long Xuyên giai đoạn 2021 – 2025 có sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước. Cụ thể:

 • Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị: 1,2
 • Hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn: 1,1
 • Hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp đô thị: 1,2
 • Hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp nông thôn: 1,05
 • Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp các phường: 1,2
 • Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp thị trấn: 1,1
 • Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp các xã: 1

Cơ sở pháp lý bảng giá đất Tp. Long Xuyên 2023

 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;
 • Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất;
 • Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định về phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh giá đất

Giá đất ở Tp. Long Xuyên – An Giang

Không nằm trong danh sách nhà đất An Giang giá rẻ, đất Long Xuyên hiện đang nắm giữ mức giá cao nhất toàn tỉnh. Hầu hết đất ở đô thị Tp. Long Xuyên đều cao gấp 2 – 3 lần so với đất thuộc các huyện. Cụ thể:

a. Giá đất ở đô thị

Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023]

b. Giá đất ở nông thôn

Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023]

Giá đất nông nghiệp Tp. Long Xuyên

Giá đất nông nghiệp Tp. Long Xuyên giai đoạn 2021 – 2025 có tăng nhưng vẫn ở mức khá thấp. Mức cao nhất chỉ gần 160.000 đồng/m2. Trên thực tế, giá mua bán sẽ cao hơn khoảng 2 – 3 lần. Hiện tại, nhu cầu mua chủ yếu dành cho đất trồng cây lâu năm và đất ruộng An Giang tại Tp. Long Xuyên gần đường lớn.

Chi tiết giá đất nông nghiệp Tp. Long Xuyên tại các phường, xã như sau:

Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023] Bảng giá đất Long Xuyên mới nhất [2023]

Trên đây là chi tiết giá đất Tp. Long Xuyên 2023. Hy vọng bảng giá này sẽ là cơ sở để anh/chị mua bán nhà đất và cân nhắc đầu tư.

>> Xem thêm:

Post Comment