Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định của UBND tỉnh, được ban hành kèm quyết định về bảng giá đất.

Ngày 23/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ký quyết định số 70/2019/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất tỉnh An Giang các loại đất trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2024. Bảng giá đất An Giang bao gồm quy định đối với các loại đất trên từng địa phương, áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024.

Trong làn sóng đổ về bất động sản An Giang, đất nông nghiệp An Giang cũng là nhóm “sản phẩm” được nhiều người dành sự quan tâm với các lựa chọn như đất vườn An Giang, đất ruộng An Giang,… Những ai có xu hướng “bỏ phố về vườn”, ưa thích không gian rộng rãi hay có định hướng phát triển cây trồng, làm trang trại, chăn nuôi,… thường hướng đến nhóm đất nông nghiệp bởi nguồn cung lớn, giá thành còn tương đối rẻ.

Cụ thể, giá đất nông nghiệp ở An Giang tại các địa phương như sau.

Giá đất nông nghiệp tại Long Xuyên

Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Giá đất nông nghiệp tại Châu Đốc

Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Giá đất nông nghiệp tại Thị xã Tân Châu

Giá đất nông nghiệp tại huyện An Phú

Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Giá đất nông nghiệp tại huyện Châu Phú

Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Giá đất nông nghiệp tại huyện Châu Thành

Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Giá đất nông nghiệp tại huyện Chợ Mới

Giá đất nông nghiệp tại huyện Phú Tân

Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Giá đất nông nghiệp tại huyện Thoại Sơn

Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Giá đất nông nghiệp tại huyện Tịnh Biên

Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định Cập nhật giá đất nông nghiệp ở An Giang theo quy định

Trên đây là giá đất nông nghiệp An Giang được quy định tại các địa phương. Giá giao dịch trên thực tế có thể có sự chênh lệch.

>>> Xem thêm:

 

 

 

Post Comment